CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
THÔNG BÁO số 87/2023/TB-DNA

THÔNG BÁO số 87/2023/TB-DNA

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN v/v thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số Quy chế của Công ty
Xem thêm
THÔNG BÁO số 77/2023/TB-DNA

THÔNG BÁO số 77/2023/TB-DNA

THÔNG BÁO v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Xem thêm