CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Rospycin

Rospycin

Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim
Xem thêm
Metronidazol

Metronidazol

Hộp 20 vỉ x 10 viên nén
Xem thêm
Lincomycin 500mg

Lincomycin 500mg

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Xem thêm
Gerdogyl

Gerdogyl

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Xem thêm
Cotrimoxazol DNA

Cotrimoxazol DNA

Hộp 10 vỉ x 20 viên nén
Xem thêm
Cotrimbaby

Cotrimbaby

Hộp 10 gói x 1,5g/gói
Xem thêm
Cotrimoxazol DNA

Cotrimoxazol DNA

Lọ 200 viên nén
Xem thêm
Cloramphenicol 250mg

Cloramphenicol 250mg

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng
Xem thêm
Tetracycin 250mg

Tetracycin 250mg

Lọ 200, 400 viên nén
Xem thêm
CIPROFLOXACIN DNA

CIPROFLOXACIN DNA

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Xem thêm