Liên kết
https://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?auxeman
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 8/4/2010 5:00:23 PM
Dược Nghệ An - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Teamviewer 4
Teamviewer là chương trình cho phép điều khiển và giao tiếp giữa các máy tính qua mạng. Với 2 máy cài đặt chương trình Teamviewer, người sử dụng có thể thấy và điều khiển hoạt động của máy tính bên kia. Chương trình này rất hữu ích cho bộ phần trợ giúp khi làm việc với khách hàng, truyền tài file giữa 2 máy tính thông qua mạng internet, trình chiếu.

1.  Download phần mềm :

Phần  mềm  Teamviewer  được  công  ty  Teamviewer  GmnH  phát  hành  dưới  2  phiên  bản  free  và

professional tại trang web: www.teamviewer.com Với yêu cầu không đòi hỏi quá cao, bản free hoàn
toàn đáp ứng đủ chứng năng của một người dùng thông thường.
Bạn có thể tải về phần mềm teamviewer tại địa chỉ sau: 


2.  Các bước cài đặt
Sau khi tải về phần mềm Teamviewer bạn thực hiện các bước cài đặt như sau.
a.  Thực thi file Teamviewer_setup.exe để quá trình cài đặt bắt đầu.

 

 

Màn hình cài đặt của Teamviewer, chọn Install và bấm Next.

Chọn dạng cài đặt  là free hay có phí. Như đã nói ở trên, ta chỉ cần chọn bản  free là đã đủ đáp ứng nhu cầu
của người dùng thông thường. Chọn persion/non-commercial use để sử dụng teamviewer cho mục đích cá nhân phi thương mại.

Chấp nhận các thủ tục bản quyền của Teamviewer và chọn Next.

Chọn dạng cài đặt mặc định. Hoặc cho Teamviewer khởi động cùng với Windows, lựa chọn này tùy theo yêu
cầu sử dụng. Nếu sử dụng thường xuyên thì ta có thể cho Teamviewer khởi động cùng Windows, ngược lại
nếu thời gian sử dụng ngắn, không thường xuyên thì có thể khởi động khi cần. Trong hướng dẫn này ta chọn
Normal installation, không khởi động cùng với Windows.

Quá trình khởi động thành công. Bấm Finish để kết thúc

 b.  Hướng dẫn sử dụng
 
Sử dụng teamviewer tương đối đơn giản chi yêu cầu 2 thông số ID của máy tính và password để 
truy cập máy đó.
Ta khởi động Teamviewer lên, màn hình khởi động như sau:

    Ta thấy 2 trường quan trọng nhất là ID và password. ID như trên là 486 265 507 chính là đại chỉ
của máy tính này và Password là 5185. Ta chỉ cần cung cấp cho người trợ giúp (người muốn truy
cập vào máy tính này) hai thông số trên là họ có thể truy cập vào. 

Trên cửa sổ chương trình bạn vào menu Extras chọn option một cửa sổ hiện ra và bạn thiết lập các thông số (có thể là ko cần nếu bạn cài đặt theo hướng dẫn) - Your display name: Là tên sẽ hiện lên khi bạn remote máy khác. Và thông qua nó thì người bị remote có thể biết được ai đang vào máy mình. Còn nếu ko thiết lầp cái này thì nó sẽ hiện IP của máy remote đến (IP này là do Teamviewer cấp cho khi cài đặt) - Start Teamviewer withwindows trong mục Startup: có cho phép khởi động chương trình khi máy tính khởi động ko? (Tùy bạn chọn). Còn hai mục Password và Confirm Password là thiết lậppassword cho chương trình. Password này chính là password mà lúc bạn cài đặt chương trình mà bạn nhập vào. Bạn có thể đổi nó tại đây. Còn Password đó dùng để làm gì thì mình sẽ nói cho các bạn biết là: \"Nó dùng để khi bạn truy nhập vào máy khác có cài Teamviewer thì bạn sẽ dùng nó và một cái ID do chương trìnhTeamviewer cung cấp riêng cho mỗi máy\". Cuối cùng thì bạn ok và sử dụng chương trình.

    


    Nếu ta muốn truy cập vào máy tính khác thì ta trên máy tính đó phải cài đặt Teamviewer và biết
số  ID, password của máy  tính  ta muốn  truy  cập. Sau đó nhập  ID của máy của  trường  ID  (mục
Create seassion) và bấm Connect to partner, trong quá trình truy nhập,  teamviewer sẽ yêu cầu
mật khẩu truy cập, nếu ta nhập đúng mật khẩu mới có thể truy cập được.
Sau khi đăng nhập thành công, màn hình điều khiển của Teamviewer sẽ như sau.

 

Kết nối thành công 


Một số chức năng trên giao diện chương trình sau khi remote

Trên hệ thống menu ngang nằm giữa cửa sổ giao diện remote
* Biểu tượng dấu X là kết thúc remote
* File Transfer: lấy dữ liệu từ máy bị remote sang máy mình.
* Action:
- Switch sides with partner: Chuyển quyền remote máy trở lại cho máy bị remote (Nghĩa là máy a đang remote máy B, nếu máy A cliak vào lựa chọn này thì máy B sẽ remote trở lại máy A và máy A trở thành máy bị remote).
- Ctrl+Alt+Del: Bật cửa sổ Windows Task Manager của máy bị remote
- Remote reboot: Một số lựa chọn để thao tác nhanh trên máy bị remote (Mình cũng chưa thử nó nên cũng ko rõ lắm)
+ Log off: Log off máy bị remote
+ Reboot: Khởi động lại
+ Reboot in safemode
- Disable remote input: Tắt quyền remote

Phan Văn Vỹ
DNA PHARMA

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
https://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
https://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
https://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
https://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170
https://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
https://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56