Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 1/8/2010 3:38:00 PM
DNA PHARMA
Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chưng khoán

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chưng khoán

 

 


Thực hiện Nghị quyết của Hội đồngquản trị (HĐQT) Công ty số 696/HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2009 về việc đăng ký lưu ký chứng khoán, Công ty cổ phần Dược- VTYT Nghệ An xin trân trọng thông báo với Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:

Tên Công tyCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN.

Tên Tiếng Anh: NGHEAN MEDICAL MATERIALS PHARMACEUTICAL J.S.Co

Tên viết tắt: DNA PHARMA

Địa chỉ: Số 16-  Nguyễn Thị Minh Khai- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 038.3842941   FAX: 038.3848720       

Email: dna@dnapharma.com.vn                 

Website : http://dnapharma.com.vn

Vốn điều lệ:    20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng)  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:     2703000046, đăng ký lần đầu ngày 30/01/2002, thay đổi lần 1 ngày 19/09/2007.      

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh Dược- Mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn

- Cho thuê văn phòng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2010.

Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán.

Quý cổ đông có nhu cầu nhận Số chứng nhận sở hữu cổ phần, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần có thay đổi về thông tin địa chỉ, số CMTND/Hộ chiếu, có sai sót thông tin trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN.

Địa chỉ: Số 16-  Nguyễn Thị Minh Khai- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 038.3842941   FAX: 038.3848720.

Để thực hiện các thủ trên trước 16 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2010, khi đến làm thủ tục quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND.

 Công ty cổ phần Dược Nghệ An sẽ không giải quyết và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp chuyển nhượng diễn ra sau 16 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2010.

Thông báo trên có hiệu lực cho đến ngày cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An được chính thức lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trân trọng thông báo.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                 Đã ký

                                                                                         Huỳnh Đào Lân

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - NTF
 Thông báo V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 Nghị Quyết HĐQT V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 DNA PHARMA : Thông báo V/v : Chốt sanh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
 Thông báo chi ứng trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2016
 Thông báo chi trả cổ tức năm 2015
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 DNA PHARMA Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2016
 DNA PHARMA : Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
 Thông báo : V/v đổi Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần
 Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
 Thông báo : V/v Niêm yết chứng khoán
 Thông báo chi trả cổ tức năm 2014
 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170