Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 3/5/2010 8:39:18 AM
Ông : Nguyễn Văn Thảo - Tổng Giám Đốc DNA PHARMA
Hệ thống giá trị cốt lõi và tầm nhìn chiến lược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN


HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

 


DSCKI. Nguyễn Văn Thảo

                                                                                   Tổng Giám đốc

Vào thời điểm này cách đây 50 năm (10/03/1960- 10/03/2010) Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An, tiền thân là Quốc doanh dược phẩm Nghệ An được thành lập. Sự ra đời và phát triển của Quốc doanh dược phẩm, khẳng định chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc đề cao vai trò chủ đạo của đơn vị quốc doanh về quản lý, phân phối, sản xuất và lưu thông thuốc.

Nửa thế kỷ, thời gian không phải ngắn, cùng với sự phát triển, vận hội của đất nước, trải qua bao thăng trầm, vượt lên  khó khăn, thách thức, lịch sử Công ty đã ghi lại được những dấu ấn rất đáng trân trọng và tự hào.

Bác Hồ đã dạy: Nghề thầy thuốc là một nghề cao quý, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ công nhân viên luôn nổ lực hết mình  vì sự phát triển Công ty, sự vững mạnh của ngành y tế và đồng hành cùng sức khoẻ cộng đồng.

 Thành lập từ những năm thámg chiến tranh ác liệt. Trong khói lửa chiến tranh, Quốc doanh dược phẩm  đã vượt lên khó khăn, gian khổ, vừa làm tròn bổn phận hậu phương lớn, cung ứng thuốc kịp thời phục vụ chiến thương, vừa động viên con em mình ra chiến trường đánh giặc. Đã có biết bao người con ưu tú của Công ty đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường ác liệt.

Chiến tranh kết thúc 30/04/1975, đất nước hoàn toàn giải phóng. Sau 15 năm thành lập, nhà nước chủ trương hợp nhất 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Công ty Dược phẩm Nghệ tĩnh ra đời ngày 27 tháng 7 năm 1981, trên cơ sở sáp nhập hai quốc doanh dược phẩm Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thời kỳ đổi mới, năm 1981 Nhà nước chủ trương thành lập Liên hiệp các Xí nghiệp dược Việt Nam và thành lập Xí nghiệp liên hợp dược các tỉnh, Nghệ An  và Hà Tĩnh là một trong hai tỉnh được tổ chức thí điểm đi trước một bước để rút kinh nghiệm.  Theo chủ trương của Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ y tế, UBND Tỉnh Nghệ Tĩnh đã sáp nhập 3 Xí nghiệp I,II,III với Công ty dược phẩm thành Xí nghiệp Liên hợp dược Nghệ Tĩnh.

Sau chiến tranh, chúng ta vừa  hàn gắn vết thương, vừa  xây dựng cơ sở vật chất, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng với nổ lực cao độ, Xí nghiệp Liên hợp dược đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Có thể nói đây là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất, công tác cung ứng thuốc cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, và nhân dân trong tỉnh được đảm bảo. Đã có nhiều dược liệu quý, nhiều sản phẩm đơn vị sản xuất có giá trị sử dụng cao, được xuất khẩu sang Liên Xô cũ, Trung Quốc, Hồng Công, Xingapo,...

Năm 1991, Tỉnh Nghệ Tĩnh được tách thành hai tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh, để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị và sự phân chia địa lý, Xí nghiệp Liên hợp Dược Nghệ Tĩnh một lần nữa đổi tên  thành Công ty Dược phẩm  Dược liệu Nghệ An.

Năm 2000, Công ty sáp nhập với Xí nghiệp sản xuất,  hoạt động với tên gọi Công ty Dược phẩm Nghệ An.

Năm 2002, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên của ngành Dược cả nước trong việc thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần. Từ đó đến nay, doanh nghiệp hoạt động với tên gọi Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Nghệ An (DNA PHARMA).

50 năm một chặng đường, lịch sử  Công ty cổ phần Dược- vật tư y tế Nghệ An nửa thế kỷ qua được viết ra và tạo nên từ mồ hôi, nước mắt, công sức của bao thế hệ cha anh,  làm nên truyền thống được coi là di sản trong lòng các thế hệ cán bộ công nhân viên DNA PHARMA. Nhưng chúng ta không thể nhìn vào quá khứ, trông chờ vào sự quan tâm và bằng lòng với những việc đã làm được, đành rằng việc ấy là cần thiết khi nhìn lại một chặng đường đã đi qua. Bởi vì, trước mắt  là bối cảnh hội hập quốc tế và cạnh tranh khu vực, nếu không nổ lực DNA PHARMA  sẽ tự đánh mất mình. Trong buổi đại lễ kỷ niệm  nửa thế kỷ ngày thành lập, chúng tôi xin báo cáo  tầm nhìn chiến lược của DNA PHARMA thời gian qua và những năm tiếp theo.

Một là, công tác đầu tư  đổi mới công nghệ sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng  sản  phẩm  và dịch vụ  của  doanh  nghiệp.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc đề ra chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là một thách thức lớn. Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội X: “Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước, củng cố mạng lưới phân phối, lưu thông và cung ứng thuốc để ổn định thị trường, thuốc phòng chữa bệnh cho nhân dân.”  và Đề án “Phát triển công nghiệp dược tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010” đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, DNA PHARMA kiên trì với mục tiêu đã lựa chọn.

Gần 10 năm sau khi cổ phần, DNA PHARMA đã không ngừng phát triển với mục tiêu đưa ngành công nghiệp dược Nghệ An phát triển phù hợp với xu thế chung, góp phần phát triển  kinh tế địa phương. DNA PHARMA đã mạnh dạn đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm chất lượng cao, mở rộng quy mô sản xuất, thông qua cạnh tranh và hội nhập để tồn tại và phát triển.

Hiện nay, DNA PHARMA đã triển khai thành công hệ thống quản lý chất lượng:  ISO 9001, nhà máy No- Blactam, sản xuất GMP-WHO, kho GSP, kho GSP/KD-XNK, kiểm nghiệm GLP, phân phối GDP và chuỗi nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP, nhằm nâng cao chất lượng quản lý và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập.  

Tổng kinh phí đầu tư từ năm 2004-2009 gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, DNA PHARMA không ngừng tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật với các trường đại học, Viện nghiên cứu, Bộ y tế, các công ty trong và ngoài nước để tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến và thuốc mới; mở xuất nhập khẩu, nhằm đáp ứng kịp thời nguyên liệu sản xuất, mở rộng thị trường tạo tiền đề xâm nhập thị trường quốc tế.

Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo DNA PHARMA đã kiên quyết thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, trên tất cả các lĩnh vực từ con người cho đến quản lý công nghệ thông tin, chất lượng sản phẩm; xây dựng và phát triển thương hiệu, lấy bản sắc, cội nguồn, truyền thống làm nền tảng và  sự khác biệt làm lợi thế trong cạnh tranh.

Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên tục phát triển, đưa doanh thu hàng sản xuất DNA PHARMA năm 2009 tăng 267% so với năm 2008, thu nhập bình quân người lao động tại khu vực thành phố Vinh: 2.768.000 đồng/ người/ tháng, nộp ngân sách vượt 157% so với kế hoạch. Trong những năm tiếp theo, DNA PHARMA sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư mở rộng dây chuyền thuốc viên, nâng cấp dây chuyền Đông dược và Thực phẩm chức năng nhằm  tạo sự khác biệt và cạnh tranh lành mạnh.

Hai là,  công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, những bước đột phá mang tính bền vững.

Công ty cổ phần Dược- vật tư y tế Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang hình thức cổ phần. Ngành nghề  sản xuất kinh doanh chính  mang tính xã hội cao, liên quan đến sức khỏe con người. Với vai trò và trách nhiệm như vậy, công tác đổi mới quản lý doanh nghiệp được coi trọng và đặt lên hàng đầu.

Đổi mới quản trị doanh nghiệp để đứng vững trên thị trường, chủ yếu nhận thức đúng đắn môi trường kinh doanh để có cách thức quản lý  phù hợp; kịp thời phát hiện các rào cản lớn đối với thành công chiến lược; xây dựng chiến lược trong từng giai đoạn, mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh và  giá trị Công ty.

Vấn đề quản lý chúng tôi đề cập ở đây là quản lý sự  thay đổi, chất lượng và đổi mới  nhằm phát hiện và nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới, loại trừ dần sự lạc hậu và trì trệ, không ngừng đào tạo, nâng cao chất lượng quản lý cho đội ngũ lãnh đạo nắm bắt kịp thời các thay đổi về phương thức kinh doanh để điều chỉnh hệ thống quản lý cho phù hợp. Chính sách tuyển dụng và thu hút đội ngũ cán bộ trẻ được coi trọng. Năm 2008, 2009, có gần 20 cán bộ trình độ đại học và trên đại học tự nguyện về phục vụ doanh nghiệp, đặc biệt năm 2009 đã có 10 dược sỹ đại học về làm việc tại nhà máy GMP-WHO.

Ba là, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu quản lý doanh nghiệp.

Vấn đề đổi mới công nghệ thông tin  là yếu tố quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Đổi mới công nghệ thông tin  là một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển khoa học tại doanh nghiệp.

Trong những năm qua, DNA PHARMA đã thực hiện trích lập quỹ đầu tư đổi mới công nghệ hàng năm theo quy định hiện hành để đẩy nhanh tiến trình đổi mới, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, khoa học kỷ thuật về kiến thức công nghệ thông tin.

Hiện nay, DNA PHARMA đang sử dụng phần mềm kế toán cao cấp Vietsun trong việc quản lý tài chính và quản lý: sản xuất, kho, nhập xuất hàng hóa, hạch toán kế toán. Với phần mềm này cho phép: Tự động toàn bộ công tác kế toán;  mở nhiều tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý;  tự dịnh nghĩa các module hạch toán kế toán; thiết lập báo cáo theo yêu cầu; tìm kiếm truy xuất báo cáo theo nhiều tiêu thức lựa chọn.v.v...

DNA PHARMA đã mở Website, email, mạng nội bộ (WEBSITE: Trang web của DNA PHARMA. http://dnapharma.com.vn ) nhằm mang lại nhiều tiện ích và cơ hội, tạo bộ mặt doanh nghiệp ấn tượng, hiện đại và chuyên nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh, kinh doanh không bị giới hạn phạm vi địa lý.

Các thông tin, báo cáo, thông báo.v.v..đều được đăng tải trên Website DNA PHARMA để các đơn vị trực thuộc nắm bắt kịp thời.

Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, cũng như quảng bá thương hiệu. Trong tương lai gần các sản phẩm của DNA PHARMA sẽ được bán trên website, kết nối với các chi nhánh trong tỉnh Nghệ An và trên toàn quốc thông qua dịch vụ Megawan của VNPT.

Bốn là, công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

DNA PHARMA luôn ý thức được rằng thương hiệu làm nên thành công. Nhưng để có thương hiệu mạnh, như ý kiến đồng chí Giám đốc Sở  Y tế chỉ rõ: “không chỉ là quảng cáo mà là kết quả của quá trình vận động không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiếp thị, chăm sóc khách hàng”.  

Xây dựng hình ảnh DNA PHARMA thông qua chất lượng sản phẩm. Khi sản phẩm đưa ra thị trường phải hướng tới một ý nghĩa nào đó với thị trường mục tiêu. Làm thế nào để khách hàng cảm nhận được giá trị sản phẩm, dịch vụ thông qua thương hiệu, tạo cho họ thói quen, niềm tin khi sử dụng thương hiệu DNA PHARMA. Năm 2009, DNA PHARMA đã đầu tư trên 3,0 tỷ đồng cho công tác đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu sản phẩm mới, chất lượng cao, bao bì, kiểu dáng mang tính riêng biệt, hướng tới mục tiêu đảm bảo lợi ích người tiêu dùng.

DNA PHARMA luôn quan tâm xây dựng và phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Hiện nay,  có 21 Chi nhánh bán buôn trong và ngoài Tỉnh, gần 700 cơ sở bán lẻ (bao gồm cả đại lý) rải đều khắp địa bàn Tỉnh Nghệ An; liên doanh, liên kết với hơn 200 đối tác sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh trong và ngoài nước. Năm 2008, DNA PHARMA đạt tiêu chuẩn  thực hành phân phối thuốc tốt GDP. Kế hoạch năm 2009-2010, xây dựng xong chuỗi nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn thành phố Vinh, các thị xã,  thị trấn, trong toàn tỉnh.  Năm 2010-2013, 100%  nhà thuốc DNA PHARMA đạt tiêu chuẩn GPP.

Ngoài ra, DNA PHARMA đã đầu tư  rất nhiều kinh phí để thực hiện chiến lược bán hàng, bao gồm: Xây dựng Logo, tổ chức Hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm,...Xây dựng mối quan hệ bền vững, thủy chung với khách hàng theo nguyên tắc: Lắng nghe và thấu hiểu.

Để có một thương hiệu tốt, nhất là trong giai đoan hiện nay, DNA PHARMA hiểu rằng cần phải có thời gian và phải có tầm nhìn xa. Nhưng DNA PHARMA kiên trì với chiến lược phát triển thương hiệu trên cơ sở: niềm tin, nét đặc thù  và sự khác biệt.

Năm là, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh ngành dược và các ngành nghề khác được pháp luật cho phép nhằm nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Nửa thế kỷ trôi qua, với trọng trách và ý nghĩa cao cả mà xã hội đã vinh danh, DNA PHARMA luôn hướng tới những giá trị tươi đẹp của cuộc sống. Những sản phẩm DNA PHARMA cung cấp mang giá trị truyền thống và chất lượng, đồng hành cùng sức khoẻ cộng đồng. Với cơ sở  sản xuất ổn định, bền vững, hệ thống lưu thông rải đều khắp toàn tỉnh, có vị thế giao thông thuận tiện, DNA PHARMA hướng tới mục tiêu đa dạng hóa  hơn nữa các loại hình kinh doanh ngành dược và các ngành nghề khác được pháp luật cho phép nhằm tận dụng lợi thế thương mại của Công ty để nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Trong thời gian tới, để góp phần tích cực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, DNA PHARMA kiên quyết thực hiện tốt 6 nhiệm vụ mà Phó Thủ tưởng Nguyễn Thiện Nhân giao cho ngành y tế. Đó là: đảm bảo đủ thuốc thiết yếu, có chất lượng cho nhu cầu phòng chống dịch của nhân dân, với giá cả phù hợp với túi tiền của người dân; triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo hướng hợp lý, trong đó doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo đặc biệt đối với những thuốc thiết yếu, thuốc phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tiền kiểm và hậu kiểm thuốc để đảm bảo lưu thông ra thị trường có chất lượng tốt.

Mục tiêu, tầm nhìn DNA PHARMA hướng tới là:

Năm 2015, DNA PHARMA là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối Dược- Mỹ phẩm trên toàn quốc.

Năm 2020, DNA PHARMA là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất Thuốc và Thực phẩm chức năng.

Đây không phải là công việc một sớm, một chiều nhưng với phương châm “Muốn là được”  chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn thách thức vì sự phát triển của doanh nghiệp thể hiện ở giá trị cốt lõi: Bản sắc cội nguồn, tri thức sáng tạo, hiệu quả chất lượng, khác biệt và cạnh tranh lành mạnh.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón Huân chương Lao động hạng Nhì, đó là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Công ty, là niềm vinh dự cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty qua các thời kỳ.  

Nhân dịp này toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An xin cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm  ơn lãnh đạo Bộ y tế, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, lãnh dạo Sở y tế đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện giúp đỡ Công ty ngày càng phát triển. Xin cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của các đối tác, bạn hàng, khách hàng tin cậy trong, ngoài tỉnh và nước ngoài. Công ty cũng cám ơn các bậc tiền bối, các thế hệ cán bộ công nhân viên đã đồng hành cùng sự phát triển của Công ty trong 50 năm  qua.

Trong niềm vui hân hoan này, thế hệ cán bộ lãnh đạo và công nhân viên Công ty hiện nay nguyện đem trí tuệ và sức lực, bản lĩnh và quyết tâm xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Công ty cổ phần Dược Nghệ An, dù hoạt động dưới hình thức nào, trong hoàn cảnh nào cũng gắn liền với thương hiệu Nghệ An, do người Nghệ An làm chủ, lãnh đạo Công ty có thể thay đổi nhưng người lao động mãi mãi là chủ thể trong công cuộc đổi mới. Trong xu thế hội nhập thế giới và cạnh tranh khu vực Công ty đã sẵn sàng với mục tiêu kinh doanh không bị giới hạn phạm vi địa lý.

 

NVT

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 DNA PHARMA - Các tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 10.04.2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 29.03.2018
 Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ đóng quỹ 28.02.2018
 Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Thông báo giao dịch cổ phiều
 Biên bản họp hội đòng cổ đông - Nghi quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
 Lý lịch Ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát - DNAPHARMA
 Lý lịch các Ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát - DNAPHARMA
 Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
 Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Dược VTYT Nghệ An
 Thông báo chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2017
 Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170