Liên kết
ymsgr:sendim?auxeman
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
ymsgr:sendim?phanvanvy_dna
Số lượt truy cập (hits)
Cập nhật: 4/12/2017 8:51:28 AM
DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
DNA PHARMA

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An trân trọng Kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 với thông tin cụ thể như sau:

1.      Thời gian: 7h30 đến 12h ngày 27 tháng 4 năm 2017.

2.      Địa điểm: Hội trường Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An, số 16 – Nguyễn Thị Minh Khai – Tp.Vinh – Nghệ An.

3.      Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

      -          Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 phương hướng chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

-          Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

-          Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

      -          Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

      -         Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An.

      Để thuận tiện cho công tác tổ chức Quí cổ đông vui lòng xác nhận dự họp (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) cho Công ty trước 16h ngày 24 tháng 04 năm 2017 theo một trong các cách sau:

+ Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: 0982.560.818 (Gặp chị Nguyễn Thị Bích Đào).

+ Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty CP Dược – VTYT Nghệ An số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh - Nghệ An. Hoặc điện thoại theo số: 0238.3842941, Fax: 0238.3848720.

              Các tài liệu của Đại hội được cung cấp trên Website của Công ty:  http://dnapharma.com.vn.

·         Khi đến tham dự Đại hội kính đề nghị quí cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) CMND/hộ chiếu/bản sao ĐKKD, (2) Thư mời họp, (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được ủy quyền).

Kính mong Quí cổ đông tham dự để đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn !

                                                   

                                                                           TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             Chủ tịch

 

                                                                                              (Đã Ký)


                                                                                 DSCKI.Huỳnh Đào Lân


 Bấm vào đây để tải Giấy Ủy quyền - Thư xác nhận tham dự

Các tin khác ........................................................................................................................................................... [Quay về]
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 DNA PHARMA - Các tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 10.04.2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 29.03.2018
 Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ đóng quỹ 28.02.2018
 Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Thông báo giao dịch cổ phiều
 Biên bản họp hội đòng cổ đông - Nghi quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
 DNA PHARMA Thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
 Lý lịch Ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát - DNAPHARMA
 Lý lịch các Ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát - DNAPHARMA
 Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
 Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Dược VTYT Nghệ An
 Thông báo chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2017
 Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=vn&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=35
http://dnapharma.com.vn/GioiThieu.aspx?lang=en&cat=15&id=56
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=13&id=23
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=10&id=32
http://dnapharma.com.vn/Products_.aspx?lang=en&cat=11&id=170